Colindele populare sunt cele mai frumoase, pentru că transmit datinile creștine ale poporului nostru, de la strămoși pentru viitoarele generații.  Acest colind tradițional a fost cules din repertoriul popular românesc și poate fi interpretat cu orice text care se potrivește.

Este ideal pentru serbări școlare, concerte sau alte evenimente.

Acest negativ este valabil numai la vanzare!

BPM: 100

474 Total views 1 Today views